Napaka

IZDELEK

CENA

Apnena barva/ vedro 16 l

19 EUR

Apnena barva/ vedro 11 l

14 EUR

Apnena barva/ vedro 5 l

8 EUR

Gašeno apno/ vreča 25 kg

9 EUR

Gašeno apno/ vedro 25 kg

11 EUR

Gašeno apno/ vedro 15 kg

8 EUR

Fasadna barva/ vedro 16 l

25 EUR


Vse cene so brez DDV , ki ga tudi ne prištejemo,ker nismo davčni zavezanci.