Napaka

Tradicija žganja apna v Podpeči

Apneničarstvo je zelo stara dejavnost, s katero se pridobiva apno za zidavo in beljenje. Na star način z drvmi žgano apno je stoletna tradicija podpeških apnenic. Ljudsko izročilo pravi, da je kraj Podpeč dobil svoje ime prav po tej stari dejavnosti.

To zahtevno opravilo sega daleč v zgodovino in v kraju Podpeč so se s to dejavnostjo začeli ukvarjati že v starodavnih časih.Sprva so apneničarji postavljali preprostejše apnenice v "koših",ki so bile postavljene v gozdovih nad Podpečjo,v neposredni bližini drv in razlomnjenega kamenja iz pobočnatih travnikov,Temelji oz. kolobarji teh preprostih košnatih apnenic,spletenih iz šibja so vidni še danes.Zmogljivejše in naprednejše zidane apnenice so se tukaj pojavile hkrati z gradnjo južne železnice leta 1857. Družina Grebenc se je začela ukvarjati z žganjem apnenca že leta 1935. Dejavnost je postala tradicija, ki se je ohranila vse do danes. V tistem času so ljudje odkupovali žgano apno in ga odvažali z vozovi,katere so vlekli konji.Doma so imeli jame (apnice),kjer so žgano apno v vodi "gasili"in tako pridobili gašeno apno.Uporabljali so ga za zidavo in

http://genericviagra-online.net/
beljenje.Če hočemo,da je gašeno apno dovolj kvalitetno mora ležati v jami vsaj eno leto.

Mi danes nudimo v glavnem gašeno apno,ki je nepogrešljivo pri obnovi starejših spomeniško zaščitenih objektih,vse bolj pa se uporablja tudi pri novih objektih,če hočemo imeti dobro klimo v prostorih.Nudimo tudi apneni izdelek imenovan "apnena barva",ki predstavlja izdelek iz uležanega gašenega apna in naravnih primesi,ki naredijo apno primernernejše za nanašanje z valjčkom.Omogoča dihanje sten in preprečuje razvoj plesni,primerna je za vse prostore.Lahko jo nanašamo tudi na betonske in mavčne podlage.